brand zoom_in_icon facebook instagram up arrow menu icon menu close down-arrow arrow right

Spotlight – Otto Bygg

Sanna samhällsbyggare

Otto Magnusson Bygg tror på att engagera sig i samhället. De är övertygade om idrottsföreningars och ideella organisationers genuint positiva kraft och påverkan på samhället. En kraft som främjar alltifrån barns utveckling, både som idrottare och som människor, till mångfald, tillhörighet och integration. Denna övertygelse gör att Otto Magnusson engagerar sig i klubbar, föreningar och andra initiativ utanför deras kärnverksamhet.

De ville ha vår hjälp med att berätta om sitt samhällsengagemang. Det gjorde vi genom att ta fram ett koncept som formulerar deras samhällsbyggande engagemang och som berättar om det på deras byggarbetsplatser. Varje vepa utgår från den förening eller organisation som de är med och stöttar. Och rubrikerna är direkt kopplade till den sport eller verksamhet som det utövar.