brand zoom_in_icon facebook instagram up arrow menu icon menu close down-arrow arrow right

Svenska Friidrottsförbundet

200 meter
friidrotts-kommunikation.

 

Vi har samarbetat löpande med Svenska Friidrottsförbundet under många år. 2021 inledde vi ett arbete med att ta fram logotyper för varje distrikt samt ett omtag om den grafiska profilen. Vi hjälpte dem att ta fram riktlinjer och ett uppdaterat visuellt uttryck när det kommer till typsnitt, färger och mönster. För att underlätta deras dagliga arbete har vi även arbetat fram mallar på exempelvis presentationer i PowerPoint och Indesign.

Vi har även hjälpt Svenska Friidrottsförbundet med kommunikationen kring Finnkampen, Sveriges tredje största idrottsevenemang. Vartannat år hålls Finnkampen i Sverige och då tar vi fram kommunikation och enheter för publikrekrytering. 2019 innebar uppdraget med hjälp av ambassadörer, ta fram material för publikrekrytering, både i digitala och tryckta medier. Annonsernas syfte var framförallt att informera var och när Finnkampen är och var man köper biljetter. Vi arbetade långsiktigt över sommaren med annonsering för att bygga upp ett intresse runt evenemanget.

Vi arbetar även med mindre projekt tillsammans, så som SM-Milen och Fyspasset. Fyspasset är ett träningssprogram för din arbetsplats med målet att skapa en sundare arbetsplats och friskare medarbetare. Vid detta projekt tog vi fram en grafisk profil, tonalitet och kommunikation samt utbildningsunderlag för att kunna genomför Fyspasset på arbetsplatsen.