brand zoom_in_icon facebook instagram up arrow menu icon menu close down-arrow arrow right

Star for Life Jerusalem

Hopp för framtiden
i Östra Jerusalem.

 

Star for Life Foundation in Jerusalem är ett projekt lanserat 2022. Fokus ligger på de östra delarna av Jerusalem, med mål att ge alla dess invånare hopp och möjlighet till en bättre framtid. Genom olika insatser som utbildning, jobbcoachning och affärsutveckling är målet att främja områdets utveckling och skapa bättre förutsättningar för så väl befintliga som kommande generationer.

I vårt samarbetet med Star for Life Jerusalem har vi hjälpt till med logotyp, hemsida samt presentationsmaterial.

Se mer på starforlifejerusalem.org