brand zoom_in_icon facebook instagram up arrow menu icon menu close down-arrow arrow right
play

Zacco

When the world changes,
so do we.

 

Sedan hösten 2018 har vi haft det stora nöjet att få jobba både nära och intensivt med att hjälpa Zacco i deras arbete med att driva IP- och patentbranschen framåt. Det är en traditionell bransch och när Zacco nu adderat nya digitala kompetenser och verktyg i sitt erbjudande, krävdes ett grundligt arbete med att sortera och förankra begreppen, nya som gamla. Det var också viktigt att berätta, för både bransch och anställda, att Zacco:s nya sätt att jobba kommer att vara en självklarhet om några år. Vi är glada för förtroendet och ser fram emot att få fortsätta arbetet med att skapa framtidens patent- och IP-byrå.

Tillsammans med Zacco har vi tagit fram en film, vars främsta uppgift är att kommunicera för kunder och partners att IP-världen är i förändring. Vi har även gjort ett internt arbete för att få med alla 500+ anställda på resan mot IP 2.0. Världen är i förändring och det gäller även Zacco. Det senaste året har vi tagit fram ett grundläggande arbete för vem Zacco är, hur deras interna strukturer ser ut, en uppdaterad grafisk profil, en ny hemsida och en ny tonalitet.