brand zoom_in_icon facebook instagram up arrow menu icon menu close down-arrow arrow right

Skåneidrotten

För ett liv i rörelse.

 

Tillsammans med Skåneidrotten arbetar vi med flera spännande projekt. Vi har sedan samarbetets start 2017 arbetat med projekten Grönt Kort, Starka, Försnack, Skåne lyfter och fotoutställningen ”En arena för så mycket mer”.

Det som är det allra roligaste med att ha Skåneidrotten som kund är att arbetet gör en verklig skillnad för barn och ungdomar. Ett exempel på detta är projektet Grönt kort, som är ett samlingsbegrepp för de verktyg som tagits fram för att tillsammans kunna skapa en ännu bättre tävlings- och träningsmiljö för idrottande barn. Verktygen innefattar bland annat en utbildning för ledare, samt guider som hjälper föreningar att hålla lyckade föräldramöten.

NocNoc har tillsammans med Skåneidrotten samlat Grönt Kort under ett nytt grafiskt manér, samt tagit fram ett sammanhållande kommunikationskoncept med rubriker som “Kortet vi helst ser i idrotten” och ”Såhär toppar du laget bäst”.

Med fotoutställningen ”En arena för så mycket mer” som vi på NocNoc tillsammans med Skåneidrotten arbetade fram sommaren 2018, ville vi uppmärksamma att Sverige växer i en rekordfart, men idag byggs det inte idrottsanläggningar i takt med bostadsbyggandet och befolkningsutvecklingen. Vi lever också i en tid där våld, huliganism och rasism stjäl fokus från idrottsvärldens positiva aspekter. Därför ville vi tillsammans med Skåneidrotten belysa det vackra i våra idrottsplatser, hallar och arenor. De är möjliggörare för människor att träffas, heja, tävla, träna, motionera och socialisera oavsett bakgrund, klasskillnad, etnicitet eller sexuell läggning. På idrottsanläggningarna raderas allt detta och alla umgås med ett gemensamt fokus, olikheter får vara oviktiga och gemenskap får betyda allt. Idrotten är Skånes och Sveriges största samhällsbyggare och inkluderingsfaktor, utan att egentligen ha det som primär avsikt. Det finns därför en politisk aspekt i att underhålla anläggningarna och göra dem tillgängliga för alla.

Fotouställningen visades på Malmö C under augusti 2018 och flyttades sedan till Kristianstad.