brand zoom_in_icon facebook instagram up arrow menu icon menu close down-arrow arrow right
play

Sigma Group

Expect a better tomorrow.

 

Sigma startades av Dan Olofsson 1986 och har sedan dess vuxit till att bli en koncern som består av flera bolag med sammanlagt 5000 anställda och med kontor i 16 länder. Sigma är en av de största aktörerna inom IT-konsulting i Sverige. Men de senaste åren har koncernen breddats till en mer mångsidig konsultverksamhet inom såväl produkt- som samhällsutveckling. I takt med att man breddat sitt utbud med fler bolag och affärsområden, har behovet av att arbeta med det övergripande varumärket Sigma ökat. Att man bestämmer sig för vilken kultur och image koncernen ska ha gemensam – därför behövs det skapas ett varumärke som är stort nog för alla sidor av Sigma.

Vårt uppdrag inleddes med att analysera Sigma och hitta de gemensamma nämnarna som definierar alla Sigmabolagen. På Sigma finns en djupt rotad kultur av att idéer inte är värda något om man inte kan genomföra dem. På Sigma finns också en överrepresentation av väldigt engagerade och passionerade medarbetare. Det gav oss riktningen. Och det formulerades med ”Expect a better tomorrow”. Ett förenande koncept, som är positivt, handlingskraftigt, manar på de egna leden och samtidigt ger ett löfte till mottagaren. När denna devis lanserades intern inom Sigma, fick den ett extremt positivt och varmt mottagande. Sigmas medarbetare verkade alla känna sig hemma med den och tog snabbt till sig löftet om en bättre morgondag. Vårt fortsatta kommunikationsarbete tillsammans med Sigma Group, utgår alltid från löftet ”Expect a better tomorrow” och deras manifest som koncentrerar Sigma som koncern och som leder mot en bättre morgondag.

”We believe in the power of passion, the strength of getting things done and the greatness of one added to another.”