brand zoom_in_icon facebook instagram up arrow menu icon menu close down-arrow arrow right
play

Heja Klubben!

Pulsådern som ger liv
till hela Sverige.

 

Det är nu fem år sen som vi la grunderna för Expect a better tomorrow-stiftelsens arbete med att varje år lansera ett initiativ som ska bidra till en bättre morgondag för någon, för några eller för alla. Projektet 2022 kallade vi för Heja Klubben! vars syfte var att visa nyttan med det svenska föreningslivet. Detta unikt svenska som oavsett var du bor i Sverige, finn en klubb som på alla tider och i alla väder ger barn, unga och vuxna en aktiv fritid. Det är inte bara en hyllningssång till föreningslivet. Heja Klubben! vill hjälpa till att få fler att engagera sig i det ideella arbetet som klubbarna är så beroende av. Men idag sjunker föräldrars engagemang i barnens idrottsföreningar. Och många tar klubbarnas arbete för givet. Heja Klubben! vill få fler att inse hur viktigt detta är, att det är en pulsåder som ger liv till hela landet. Och på så sett vända trenden och få fler att engagera sig. Så att barn och vuxna oavsett social eller ekonomisk bakgrund även i framtiden kunna få tillgång till en aktiv fritid där de kan utvecklas både som idrottare och som människor.