brand zoom_in_icon facebook instagram up arrow menu icon menu close down-arrow arrow right
play

Femmegineering

För en mer jämställd
tech-bransch.

 

Femmegineering är Expect a Better Tomorrow-stiftelsens initiativ för 2021. Femmegineering lanserades den 31 december 2020 och vill belysa problemet med att det idag är för få tjejer som söker till ingenjörsprogram på teknisk högskola eller universitet. Siffran stiger lite varje år men det går långsamt. Tech-branschen skriker efter folk och behöver få tillgång till hela befolkningen. Av de som söker till ingenjörsprogram på teknisk högskola eller universitet är endast 25 procent tjejer. Och av alla de som tar examen från något av de svenska ingenjörsprogrammen varje år, är det bara 10 procent som är tjejer. Det är en alldeles för låg siffra och det vill Femmegineering förändra.

För att ingenjörsyrket ska bli ett naturligt val även för tjejer vill initiativet lyfta fram kvinnliga förebilder inom teknik- och ingenjörsyrkena, synliggöra dem och låta dem dela med sig av sina erfarenheter till tjejer som utbildar sig inom dessa yrken. Femmegineering ska också lyfta fram tjejer som studerar på tekniska högskolor, där de kan inspirera andra i samma situation och dela med sig av sina erfarenheter och av de sätt som har fungerat för dem att känna sig hemma på utbildningen. Genom att på så sätt bidra till en förhöjd status av de som läser på teknisk högskola vill vi få tjejer som läser på tekniska utbildningar att känna en större tillhörighet och bli mer positivt inställda till utbildningen och sin framtida karriär. Detta vill vi ska sprida sig ner till yngre tjejer som ska få höra fler positiva omdömen om de tekniska utbildningarna. Och på så sätt ska bidra till att fler tjejer söker till teknikutbildningar och på lång sikt därmed göra situationen mer jämställd.

NocNoc var en stor del i arbetet med att ta fram idén till projektet och arbetade löpande med PR, event, content och material till de sociala kanalerna. Vi tog även fram logotyp, den grafiska profilen, tonalitet och hemsida. Inför att Sigma skulle ta över projektet 2022 skapade vi en film för att nå ut med buskapet. Nu lever initiativet vidare inom Sigma med det fortsatta målet att skapa en mer jämställd bransch.

Läs mer om Femmegineering på sigma.se/femmegineering.